Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz
Adımlarımızın insan, doğa ve dünyaya faydalı dönüşümlere sebep olması için her geçen gün daha eşit bir dünya için bilgi, tutku, saygı ve özenle çalışıyoruz.
Bilgi
Tutku
Saygı
Özen

Daha İyi Bir Yaşam

Bilgi
 • Ortak zekâ
 • Paydaş katılımı
 • Etik ve şeffaf iş anlayışı
 • Bilimsel temellere bağlılık
Tutku
 • Suyu ve biyoçeşitliliği koruma
 • Geri dönüşümü önceliklendirme
 • Emisyonları kontrol altına alma
 • Çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli ve hammadde
 • Gezegenle uyumlu bir iş anlayışı
Saygı
 • İnsan haklarını ve sağlığını önemseme
 • Eşitlikçilik ve kapsayıcılık
 • Farklılıklara saygı duyma
 • Yeteneklerin önünü açma
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Özen
 • Toplumsal gelişimi, kalkınmayı ve refahı hedefleme
 • Değer yaratma
 • Adil bir paylaşım
 • Sürekli gelişme ve yenileşme
 • İnovatif iş modelleri

Gezegenimize verdiğimiz sözle, sürekli doğaya iyi gelecek yeni çözümler arıyoruz. Bir üretici olarak hedefimiz; sorumlu bir biçimde tasarlanıp üretilmiş sürdürülebilir koleksiyonlar sunmaktır.

Bu kapsamda BM Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde iş anlayışımız ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2015-2030 hedeflerinin yakalanmasına katkı sağlayacak bir sürdürülebilirlik performansı sergilemekte kararlıyız.

Sürdürülebilir pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester kullanımını 2025 yılına kadar %45’e, 2027 yılına kadar %60 ’a ve 2030 yılına kadar %95’e çıkarmayı hedefliyoruz.
%100 geri dönüştürülmüş ve tekrar kullanılabilir malzemeler kullanarak ambalaj ve askılarımızda tek kullanımlık plastiği ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Bu amaca yönelik olarak, yeni marka kimliğimizle birlikte tüm poşetlerimizi ve hediye paketlerimizi %100 geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemelerden ürettik.

2030’a geldiğimizde pamuk ve polyester içeren ürünlerimizin %95’ini sürdürülebilir materyallerden temin etmeyi hedefliyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporu
Daha eşit bir dünya için bilgi, tutku, saygı ve özenle yaptığımız çalışmaları anlattığımız «Ortak Hikâyemiz» olan Sürdürülebilirlik Raporumuzla fark yaratmayı amaçlıyor, küresel alanda faaliyet gösteren çok boyutlu, öncü ve lider bir kuruluş olarak bundan sonra da tüm paydaşlarımıza ve dünyamıza olan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.