Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Bilgi
Stratejik İş Alanlarımız
  • Paydaş katılımlı iş anlayışımız
  • Etik iş anlayışımızın yaygınlaştırılması
  • Nitelikli risk ve fırsat analizlerimiz
  • Daha kaliteli ürün / hizmetlerimiz
Stratejik Konum
Penti olarak, etik ve kalite iş anlayışımızı tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.
Ortak zekâmızın katkı ve bilgisi ile geleceğimizi inşa ediyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
  • Penti’nin sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda amaç ve stratejilerini oluşturmak, yol haritasının uygulamaya alınmasını sağlamak
  • Tüm paydaşların kapsayıcılığının ve karar alma mekanizmalarında temsiliyetinin sağlanmasına yönelik ileri yönetim anlayışının geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
Tutku
Stratejik İş Alanlarımız
  • Emisyonlarımızın azaltılması
  • Suyun korunması faaliyetlerimiz
  • Biyoçeşitliliğin korunması
  • Geri dönüşüm ekonomisine geçiş
Stratejik Konum
Penti olarak tüm faaliyetlerimizi gezegene ve tüm unsurları ile uyumlu şekilde gerçekleştiriyoruz.
İlham aldığımız gezegeni tutkuyla koruyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
  • Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim bilincine sahip çıkarak sürdürülebilir ürün hedeflerimize ulaşmak
  • Sürdürülebilir ürün tasarımına odaklanmak
  • Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini maksimum seviyede sağlayacak süreç planı yapmak
  • Uzun ömürlü kumaş ve ürün tasarımına odaklanmak
  • Hammadde devamlılığını sağlayacak altyapıyı oluşturmak
  • Yerel tedarikçi ağımızı kullanarak hammadde ve ürün yolculuğunu mümkün olan en kısa mesafede tutmak ve bu sayede karbon ayak izini azaltmak
Saygı
Stratejik İş Alanlarımız
  • İnsan haklarının önemsenmesi
  • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması
  • İnsan sağlığı uygulamalarımız
  • Yetenek yönetimi uygulamalarımız
Stratejik Konum
Penti olarak, tüm paydaşlarımız ile birlikte eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı sağlıyoruz.
Tüm değer zincirimizin, sağlığına ve geleceğine saygı duyuyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
  • Penti değer zincirini oluşturan tüm birimlerde insan haklarını gözeten çalışma koşullarını oluşturacak ortamın sürekliliğini sağlamak
  • Bu bağlamda tüm paydaşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı artıracak ve önemini vurgulayacak eğitimler vermek
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği programı kapsamında Penti içi uygulamalarını üretmek ve yaygınlaştırmak
Özen
Stratejik İş Alanlarımız
  • Ürün ve hizmetlerimize erişilebilirlik
  • Yenilikçilik anlayışımız
  • AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi
  • Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz
Stratejik Konum
Penti olarak, birlikte gelişime ve kalkınmaya inanıyor, değerimizi toplum ile paylaşıyoruz.
Güzel bir geleceği hep birlikte sevgi ile kucaklıyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
  • Paydaşlarımızla kurduğumuz ortaklıklar doğrultusunda toplumsal gelişime ve refaha katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini planlamak
  • Öncü marka kimliğimiz doğrultusunda tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan inovasyonları gerçekleştirmek
  • Ürün erişilebilirliğinde ve müşteri deneyiminde teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak