• Bikini Günleri - 2 Alana 2 Hediye

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Bilgi
Stratejik İş Alanlarımız
 • Paydaş katılımlı iş anlayışımız
 • Etik iş anlayışımızın yaygınlaştırılması
 • Nitelikli risk ve fırsat analizlerimiz
 • Daha kaliteli ürün / hizmetlerimiz
Stratejik Konum
Penti olarak, etik ve kalite iş anlayışımızı tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.
Ortak zekâmızın katkı ve bilgisi ile geleceğimizi inşa ediyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
 • Penti’nin sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda amaç ve stratejilerini oluşturmak, yol haritasının uygulamaya alınmasını sağlamak
 • Tüm paydaşların kapsayıcılığının ve karar alma mekanizmalarında temsiliyetinin sağlanmasına yönelik ileri yönetim anlayışının geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
Tutku
Stratejik İş Alanlarımız
 • Emisyonlarımızın azaltılması
 • Suyun korunması faaliyetlerimiz
 • Biyoçeşitliliğin korunması
 • Geri dönüşüm ekonomisine geçiş
Stratejik Konum
Penti olarak tüm faaliyetlerimizi gezegene ve tüm unsurları ile uyumlu şekilde gerçekleştiriyoruz.
İlham aldığımız gezegeni tutkuyla koruyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
 • Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim bilincine sahip çıkarak sürdürülebilir ürün hedeflerimize ulaşmak
 • Sürdürülebilir ürün tasarımına odaklanmak
 • Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini maksimum seviyede sağlayacak süreç planı yapmak
 • Uzun ömürlü kumaş ve ürün tasarımına odaklanmak
 • Hammadde devamlılığını sağlayacak altyapıyı oluşturmak
 • Yerel tedarikçi ağımızı kullanarak hammadde ve ürün yolculuğunu mümkün olan en kısa mesafede tutmak ve bu sayede karbon ayak izini azaltmak
Saygı
Stratejik İş Alanlarımız
 • İnsan haklarının önemsenmesi
 • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması
 • İnsan sağlığı uygulamalarımız
 • Yetenek yönetimi uygulamalarımız
Stratejik Konum
Penti olarak, tüm paydaşlarımız ile birlikte eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı sağlıyoruz.
Tüm değer zincirimizin, sağlığına ve geleceğine saygı duyuyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
 • Penti değer zincirini oluşturan tüm birimlerde insan haklarını gözeten çalışma koşullarını oluşturacak ortamın sürekliliğini sağlamak
 • Bu bağlamda tüm paydaşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı artıracak ve önemini vurgulayacak eğitimler vermek
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği programı kapsamında Penti içi uygulamalarını üretmek ve yaygınlaştırmak
Özen
Stratejik İş Alanlarımız
 • Ürün ve hizmetlerimize erişilebilirlik
 • Yenilikçilik anlayışımız
 • AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz
Stratejik Konum
Penti olarak, birlikte gelişime ve kalkınmaya inanıyor, değerimizi toplum ile paylaşıyoruz.
Güzel bir geleceği hep birlikte sevgi ile kucaklıyoruz.
Stratejik Hedeflerimiz
 • Paydaşlarımızla kurduğumuz ortaklıklar doğrultusunda toplumsal gelişime ve refaha katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini planlamak
 • Öncü marka kimliğimiz doğrultusunda tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan inovasyonları gerçekleştirmek
 • Ürün erişilebilirliğinde ve müşteri deneyiminde teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak